Prewencja w prowadzeniu biznesu – jak skutecznie pilnować płynności finansowej w firmie

Płynność finansowa jest w naszej firmie niezmiernie ważna. To od niej zależy, czy jesteśmy w stanie w terminie wypłacić pensję swoim pracownikom oraz zapłacić kontrahentom za usługi lub towary. Opóźnienia w regulowaniu takich zobowiązań pogarszają reputację naszej firmy, co może spowodować utratę klientów i partnerów czy problemy z uzyskaniem kredytu, kluczowe jest więc, aby zobowiązania finansowe nie były dla nas problemem. Jak o to zadbać?

Zasada ograniczonego zaufania

Sprawdzony kontrahent biznesowy to, nomen omen, skarb. We wspólnych przedsięwzięciach czujemy się z nim pewnie – przecież zawsze płacił w terminie. Niestety to zaufanie osłabia naszą czujność – musimy pamiętać, że nie można przewidzieć, czy nie stanie się on nagle niewypłacalny i nie zostaniemy bez zapłaty za usługę lub produkty.

Jeśli powinniśmy zachować taką czujność przy sprawdzonych kontrahentach, logiczne jest, że jeszcze ostrożniejsi musimy być w stosunku do całkiem nowego klienta lub partnera. Zawsze należy sprawdzić jego wiarygodność, a jeśli zdecydujemy się na współpracę – zadbać o umowę pisemną, to ona bowiem stanowi dowód zobowiązań na wypadek sprawy sądowej. W umowie dobrze jest ustalić nie nazbyt długie terminy zapłaty, aby nie dawać partnerowi szansy na szkodliwą dla nas opieszałość. Warto też na początku współpracy stosować zabezpieczenie w postaci przyjmowania płatności tylko w formie gotówki oraz ustalić odsetki za opóźnienia.

Dokładny monitoring i stały kontakt

Określiliśmy już dokładne zasady współpracy z kontrahentem? Doskonale! To jednak nie koniec. Również my musimy teraz pilnować trzymania się tych zasad, a to przez stały monitoring terminów zapłat i opóźnień w regulowaniu należności. Z partnerami dobrze jest być w stałym kontakcie, aby przypominać im o zbliżających się terminach, a w przypadku ich przekroczenia skutecznie starać się egzekwować zapłatę.

Dzięki tym zabiegom możemy spać spokojnie, wiedząc, że odpowiednio dbamy o płynność finansową naszej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *