Jaki cel ma ulga IP BOX dla programistów?

Wszyscy, którzy wykonują legalną pracę są zobowiązani do płacenia podatków na rzecz kraju, w którym pracują. Choć jest to dość przykra konieczność, nie podlega ona dyskusji ani negocjacjom. Zdecydowanie pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że prawo mówi o wielu ulgach, które sprawiają, że państwo pobiera niższe kwoty podatku, niż ma to miejsce w większości przypadków. Jedną z takich ulg jest ulga IP Box. Na czym dokładnie polega i kto jest uprawniony do tego, by z niej skorzystać?

Korzyści dla przedstawicieli określonych zawodów

IP Box jest formą preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w wyniku posiadania praw własności intelektualnej. Są to między innymi: prawo do zarejestrowania produktu leczniczego, prawo rejestracji wzoru użytkowego a także autorskie prawa do programów komputerowych. Wszyscy ci, którzy osiągają przychody poprzez sprzedaż i udostępnianie swoich patentów, programów komputerowych i wynalazków, objęci są niższą stawką podatku. Wynosi ona 5%, a nie standardowe 19%, jest to więc naprawdę duża różnica z korzyścią dla podatnika. Z powyższych informacji łatwo wywnioskować, że ulga IP BOX dla programistów stanowi znakomite rozwiązanie. Generalnie mogą skorzystać z niej wszystkie te osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • uzyskanie dochodów z kwalifikowanego IP, które podlega opodatkowaniu w Polsce
  • wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej poprzez prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej
  • prowadzenie działalności o charakterze badawczo – rozwojowym
  • wyodrębnienie dochodów kwalifikowanych IP w ewidencji księgowej

Dodatkową zaletą jest fakt, że ta forma opodatkowania jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorstw o różnej wielkości, jak i dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, jak długo dany podmiot funkcjonuje na rynku.

Innowacyjność kluczem do sukcesu

Jaki cel ma ulga IP BOX dla programistów oraz pozostałych osób spełniających jej wymogi? To przede wszystkim wspieranie tych, którzy poprzez swoją innowacyjną działalność nadają tempa krajowemu rozwojowi. Jest to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku i zachęcenie do podejmowania pracy nad wyjątkowymi projektami realizowanymi w branży bazującej na prawach własności intelektualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *