Jakie procesy i działania w firmie można ulepszyć dzięki audytowi kadrowo-płacowemu?

Audyty kadrowo-płacowe mają na celu kontrolę procesów prowadzonych w ramach kadr i płac. Jakie są najważniejsze zalety związane z ich realizacją?

Kadry i płace to obszar przedsiębiorstwa odpowiedzialny za prowadzenie spraw pracowniczych oraz naliczanie płac pracowników. Poprawne działanie tego działu pozwala na sprawną realizację obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę przez ustawodawcę.

Czym jest audyt kadrowo-płacowy?

Aby ocenić, czy obszar kadr i płac działa prawidłowo, przeprowadza się audyt kadrowo-płacowy. To rodzaj audytu, który skoncentrowany jest na skrupulatnej kontroli spraw kadrowych i płacowych, inaczej HR. Najważniejszym celem audytu tego rodzaju jest sprawdzenie, czy sprawy kadrowo-płacowe są realizowane zgodnie z przepisami.

Podczas audytu kadrowo-płacowego audytorzy zwracają uwagę na:

  • poprawność prowadzonej dokumentacji,
  • braki w dokumentacji,
  • prawidłowość naliczeń,
  • prowadzenie PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • terminowość realizowanych zadań.

Jakie korzyści niosą ze sobą działania audytowe w obszarze kadr i płac?

Przedsiębiorca zlecający audyt kadrowo-płacowy może dowiedzieć się, czy w jego firmie obowiązki w tym właśnie obszarze realizowane są prawidłowo.

Audyt daje odpowiedzi na pytania, czy dokumenty są wypełnione prawidłowo, czy obsługa PPK przebiega zgodnie z przepisami, czy w dokumentach nie ma błędów, czy wszystkie obowiązki są realizowane terminowo.

Po przeprowadzeniu audytu klient otrzymuje jego wynik wraz z zaleceniami, które mają na celu usprawnić dany obszar. Na podstawie zaleceń można poprawić działanie działu kadrowo-płacowego. Zmniejsza to także ryzyko w prowadzeniu firmy, w tym ryzyko związane z niespełnieniem wymogów nakładanych na przedsiębiorcę przez prawo.

Kto prowadzi audyty kadrowo-płacowe?

Obecnie audyty kadrowo-płacowe prowadzone są przez wiele firm doradczych. Mają one do swej dyspozycji odpowiednie narzędzia, umożliwiające wykonanie precyzyjnego, kompleksowego audytu oraz zalecenie najlepszego postępowania naprawczego przy wykryciu nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *