Jak przygotować się do pierwszej rozprawy rozwodowej? Poradnik prawny

Rozprawa rozwodowa nigdy nie jest przyjemnym wydarzeniem. Sam fakt rozpadu małżeństwa jest bardzo ciężkim przeżyciem. Do tego dochodzi stres związany z koniecznością udziału w rozprawach rozwodowych i odpowiadania na bardzo osobiste pytania. Niestety, nie ma innego wyjścia, musimy stawić czoło tej sytuacji. Będzie dużo łatwiej, jeśli odpowiednio przygotujemy się na pytania, jakie mogą paść na sali rozpraw.

Przede wszystkim, musimy zdać sobie sprawę, że wiele zależy od tego, czy złożony został pozew bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie jednej ze stron. W pierwszym przypadku, jeśli małżonkowie są zgodni w swoich odpowiedziach, to istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania rozwodu na pierwszej lub drugiej rozprawie. W drugim przypadku musimy przygotować się na kilka rozpraw, przesłuchania świadków oraz gromadzenie i przedstawianie dowodów na sali sądowej. Sytuacja będzie się też wydłużać, jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia co do podziału majątku oraz opieki nad małoletnimi dziećmi. Niezależnie od tego, w której sytuacji się znaleźliśmy, sędzia zada szereg stałych pytań, jakie zawsze padają na rozprawie rozwodowej.

O co zapyta sąd?

Pierwsze pytania są proste i bardziej formalne, niż osobiste. Małżonkowie zostaną zapytani o to, jak się nazywają, w jakim są wieku oraz czym się zajmują/ gdzie pracują. Następnie padnie pytanie o datę zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli mamy problemy z jej zapamiętaniem, lepiej utrwalmy ją przed rozprawą. W tym momencie nadszedł czas na bardziej osobiste pytania. Sąd będzie chciał dowiedzieć się, w którym momencie w związku małżeńskim zaczęło się psuć oraz co było tego powodem. Następne pytania będą dotyczyły trzech sfer życia małżeńskiego, a mianowicie: fizycznej, uczuciowej i gospodarczej.

  • Przez sferę fizyczną należy rozumieć kontakty fizycznie, a mianowicie życie seksualne, pocałunki, trzymanie za rękę itp. Czy między małżonkami ma to miejsce? Jeśli nie, to kiedy i dlaczego zaprzestali?
  • Sfera uczuciowa, czyli najprościej mówiąc emocje. Małżonkowie muszą zastanowić się, czy darzą się miłością. Jeśli nie, to kiedy i dlaczego uczucie wygasło?
  • Sfera gospodarcza dotyczy majątku, ale nie tylko kwestii finansowych. Sąd będzie chciał wiedzieć, jakie obiekty posiadają/ użytkują. Chodzi tutaj np. o działkę za miastem czy samochód. Ważne jest, aby w tym momencie poinformować sąd o tym, czy między małżonkami były zawierane jakiekolwiek umowy majątkowe. Taką umową może być. np. intercyza przedślubna. W tym kontekście sąd zada z pewnością bardziej szczegółowe pytania o pracę zarobkową każdego z małżonków i wysokość dochodów.

Kolejnym pytaniem, które z pewnością padnie, będzie to dotyczące szans na naprawienie związku. Czy małżonkowie widzą szanse na pojednanie się? Po ustaleniu tych kwestii sąd zapyta o małoletnie dzieci. Czy małżonkowie mają wspólne dzieci? Jeśli tak, to w jakim są wieku. Druga kwestia to dzieci pozamałżeńskie. Czy małżonkowie posiadają dzieci pozamałżeńskie? Jeśli tak, to w jakim są wieku? Trzeba być przygotowanym na to, że sąd będzie pytał i ustalał sytuację dzieci, tak aby zabezpieczyć ich dobro w jak największym stopniu.

Zgodność odpowiedzi

Jeśli odpowiedzi małżonków będą ze sobą zbieżne, wówczas istnieją spore szanse na to, że sprawa rozwodowa zakończy się na pierwszej lub drugiej rozprawie. Natomiast, jeśli w odpowiedziach będą nieścisłości lub jeden z małżonków stwierdzi, że widzi szansę na pojednanie się z partnerem sąd może podjąć decyzję o mediacjach. Mogą mieć one miejsce tylko po wyrażeniu zgody przez obie strony. Dłużej mogą potrwać sprawy z nieuregulowanymi kwestiami prawnymi (np. podział majątku) lub rodzinnymi (np. opieka nad małoletnimi dziećmi). Dlatego, jeśli to tylko możliwe, warto takie kwestie ustalić i uregulować przed rozprawą rozwodową. Jeśli będą występowały nieścisłości w odpowiedziach lub wniosek o rozwód był wniesiony z orzeczeniem o winie jednej ze stron, wówczas należy przygotować się na większą liczbę rozpraw, wzywanie świadków i gromadzenie dowodów. Ważne, żeby odpowiadać pewnie i konkretnie. Przypomnienie sobie, jeszcze przed rozprawą, wszystkich okoliczności mających wpływ na rozpad małżeństwa znacznie skróci proces rozwodu i oszczędzi małżonkom dodatkowych stresów.

Czytaj Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *