Postępowanie sporne – czyli co?

Każdy biznes jest obarczony pewnym stopniem ryzyka. Spory z kontrahentami i instytucjami mogą mieć charakter prawny lub biznesowy. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do zasadności roszczeń, sprawa może trafić do sądu. Do postępowania spornego firma musi się doskonale przygotować poprzez weryfikację zasadności roszczeń, przyjęcie strategii, możliwość prowadzenia ewentualnych negocjacji i gotowość do wystąpienia przed sądem.

Jak wygląda postępowanie sporne?

Postępowanie sporne rozpoczyna się od roszczenia przedstawionego jednej ze stron, które może dotyczyć na przykład domniemanego niewywiązania się z umowy. Sprawa trafia następnie do sądu, ale zanim to nastąpi, może dojść do negocjacji, mediacji lub arbitrażu. Postępowanie sporne bywa sporym ciosem dla przedsiębiorstwa, bo przekłada się bezpośrednio na jego sytuację finansową. Spór może bowiem trwać długo, a jego wynik być dość niepewny, co ogranicza firmom pole manewru. W takiej sytuacji wiedza i doświadczenie specjalizujących się w postępowaniach spornych prawników jest nieoceniona.

Weryfikacja zasadności roszczeń

Pierwszym krokiem do rozwiązania tej patowej sytuacji jest weryfikacja zasadności roszczeń. Po głębszej analizie może się bowiem okazać, że nie są one dobrze umotywowane prawnie i firma, wobec której wystąpiono z roszczeniem, nie ma się czego obawiać. Kolejny ważny krok stanowi przygotowanie alternatywnych scenariuszy działania, jeżeli wynik sporu jawi się jako niepewny.

Profesjonalne wsparcie w postępowaniach spornych

W postępowaniu spornym warto skorzystać ze wsparcia prawnego, oferowanego przez doświadczone kancelarie prawne. Doświadczeni w wielu tego typu sprawach prawnicy przeprowadzę weryfikację zasadności roszczeń, wystąpią w imieniu klienta w mediacjach z drugą stroną, jak również będą w razie potrzeby reprezentować przedsiębiorstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a nawet Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i trybunałami arbitrażowymi.

 

Artykuł opracowany na podstawie informacji z DZP.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *