Założenie firmy w formie spółki. Co warto wiedzieć?

Spółką nazywa się rodzaj działalności polegającej na współpracy osób fizycznych lub prawnych, która odbywa się na podstawie umowy albo statutu. Jak zakłada się spółki?

Różne formy spółek

Spółkami nazywa się zróżnicowane przedsiębiorstwa, które prowadzone są zarówno przez organy administracji publicznej, jak również przez osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Wśród najpopularniejszych spółek znajdują się:

  • spółki prawa cywilnego – bazujące na Kodeksie cywilnym spółki, w których wspólnicy są przedsiębiorcami; spółka taka nie posiada własnego majątku,
  • spółki prawa handlowego – zalicza się do nich spółki osobowe i kapitałowe, w tym spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością

Każda forma spółki posiada określony charakter i związane z nim obowiązki i prawa. Każda wymaga również dopełnienia odpowiednich formalności związanych z jej założeniem.

Założenie spółki

Najprostsze formalności są związane z założeniem spółki cywilnej. Spółka tego typu zakładana jest podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli przez dokonanie odpowiedniego wpisu w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bardziej wymagające jest założenie spółek handlowych, w tym między innymi spółek akcyjnych oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie formalności są uproszczone i można realizować je również przez internet, ale cały proces pozostaje nadal dość złożony i wymagający.

Pomoc przy zakładaniu spółek

Właśnie dlatego przy zakładaniu spółki handlowej dobrym wyborem będzie kancelaria prawnicza, której domeną jest obsługa prawna spółek. Specjaliści takiej kancelarii będą mogli kompleksowo pomóc w czynnościach związanych z założeniem oraz z prowadzeniem spółki.

Kancelarie te zatrudniają również innych specjalistów, takich jak np. radca prawny. Prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości to niektóre dziedziny prawa, którymi się zajmują.

Warto ponadto zaznaczyć, że kancelarie prowadzące obsługę prawną spółek bardzo często oferują również gotowe spółki na sprzedaż. To jeszcze szybsza droga do własnej, gotowej do działania spółki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *