Polscy przedsiębiorcy na rzecz dzieci na całym świecie

Rok 2018 był przełomowy dla UNICEF Polska – polski oddział organizacji otworzył 4 nowe programy dla biznesu, rozpoczął partnerstwa o łącznej wartości 30 milionów złotych, a marka CCC została pierwszym polskim globalnym partnerem UNICEF. Sukcesy mijającego roku zainspirowały UNICEF Polska do stworzenia strategii wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorców i innowacyjnego ducha polskich startupów. Dlatego w 2019 roku organizacja powołuje do życia pierwszą na świecie Ambasadę Dobrej Woli UNICEF, czyli regionalny hub innowacyjnej dobroczynności.

UNICEF od ponad 72 lat zapewnia pomoc milionom dzieci na świecie. Finansuje zakup szczepionek, żywności i zapewnia dostęp do edukacji, niesie ratunek w sytuacjach kryzysowych. Systemowe podejście UNICEF do rozwiązywania globalnych problemów przynosi rezultaty. W ostatnich trzech dekadach o 91% wzrósł dostęp do wody pitnej, umieralność dzieci spadła o 53% a o 44% spadł odsetek dzieci pozostających poza systemem edukacji. W tych sukcesach swój duży udział mieli także polscy Darczyńcy.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dzieci potrzebują naszej pomocy. Dlatego nowa strategia UNICEF zakłada większe zaangażowanie przedstawicieli biznesu w pomoc dzieciom. Do 2021 roku liczba darczyńców korporacyjnych UNICEF wzrośnie z 650 do 2000, a liczba globalnych partnerów z obecnych 50 do 100.

UNICEF Polska wpisując się w globalne plany organizacji prowadzi 4 programy skierowane do polskich przedsiębiorców. W ramach tych programów UNICEF zainicjował współpracę z 42 partnerami, którzy wsparli działania na rzecz dzieci. Wśród nich znalazł się pierwszy globalny partner organizacji z Polski – firma CCC i zespół CCC Team, który będzie nosił logo UNICEF na swoich koszulkach. Ponadto we współpracy z Cisowianką powstał projekt edukacyjny dla polskich szkół „zaWODY dla Afryki”, w ramach którego przekazano środki na zakup pomp wodnych w Afryce. W obszarze edukacji działania UNICEF wsparła również firma Itaka, której zaangażowanie pozwoli na budowę szkoły na Madagaskarze. Natomiast dzięki firmie ABC-Czepczyński i jej zaangażowaniu w program Prezenty bez Pudła, produkty takie jak wyprawki szkolne czy szczepionki, trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci. Program ten wsparła również firma Samsung, która razem z UNICEF stworzyła #funkcjędobroczynności. To dzięki niej do dzieci trafiły najpotrzebniejsze artykuły.

Polski wkład w globalne innowacje

Walka z nierównościami możliwa jest tylko dzięki poszukiwaniu innowacyjnych narzędzi do rozwiązywania znanych problemów. Realizując misję UNICEF i wpisując się w strategię organizacji z zakresu współpracy z biznesem, UNICEF Polska inauguruje unikatowy na skalę globalną projekt – Ambasadę Dobrej Woli. To platforma współpracy między UNICEF a polskim biznesem, w której działania włączą się również startupy i społeczność akademicka. W ramach Ambasady partnerzy będą pracować na rzecz rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę jakości życia dzieci na całym świecie. Twórcy Ambasady Dobrej Woli wierzą, że kreatywność polskiego biznesu oraz pomysłowość startupów uczyni z Warszawy regionalny hub dobrego pomagania, zaszczepiając w środowisku nowy sposób myślenia o problemach humanitarnych. Inspiracją dla inicjatywy jest UNICEF Innovation Fund, który działa w świecie międzynarodowego biznesu, wyszukując startupy i angażując je w opracowywanie nowych metod pomagania dzieciom na całym świecie. Do tej pory Fundusz zrealizował 72 inwestycje w ponad 42 krajach, a w 2019 roku zaplanował inwestycje w rozwój kolejnych 20 startupów.

Działania podejmowane w ramach Ambasady Dobrej Woli będą łączyły w sobie wiedzę ekspercką, gromadzoną przez dekady, wiedzę UNICEF z zakresu dobrego, skutecznego i etycznego pomagania z doświadczeniem przedstawicieli biznesu oraz innowacyjnością i świeżością startupów, mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

To zupełnie nowy koncept pomagania w globalnej strukturze UNICEF. Wierzymy w to, że Polska może wykorzystać swoją regionalną pozycję centrum technologicznego i biznesowego na rzecz opracowywania przełomowych rozwiązań dla dzieci z całego świata.

Czym jest Ambasada Dobrej Woli UNICEF?

Ambasada Dobrej Woli to platforma angażująca korporacje, startupy i społeczność akademicką do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci na całym świecie. W pierwszym kwartale 2019 roku zostanie zaprezentowana strategia wraz z planem działań, oraz tworzonym zespołem partnerów biznesowych. W ramach Ambasady Dobrej Woli odbędą się warsztaty dla firm i liderów biznesu dotyczące efektywnej pomocy dzieciom na całym świecie. Startupy natomiast otrzymają szansę wykorzystania swojej wiedzy podczas międzynarodowych konkursów, które wyłonią te, których rozwiązania mają największy wpływ na życie dzieci. Zorganizowane zostaną również otwarte spotkania dla społeczności akademickiej i mediów, które staną się strefą dialogu o pomocy humanitarnej. Ambasada stanie się nie tylko przestrzenią wymiany pomysłów i doświadczeń, ale przede wszystkim konkretną praca, której efektem ma być zmiana w życiu społecznym. UNICEF Polska zaprasza do współpracy przy tworzeniu Ambasady Dobrej Woli: przedsiębiorców, którzy chcą zaangażować się w międzynarodowy projekt tworzenia realnych rozwiązań pomocy dzieciom; innowacyjne startupy, programistów, którzy chcą aby ich praca i projekty stały się rzeczywistymi rozwiązaniami stosowanymi na całym świecie oraz społeczność akademicką – organizacje i wolontariuszy, którzy będą wspierać wydarzenia Ambasady Dobrej Woli UNICEF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *